Pengertian, Ciri - Ciri dan Jenis Syair

Pengertian, Ciri - Ciri dan Jenis Syair -- Syair merupakan salah satu puisi lama, syair berasal dari bahasa arab yaitu Syi'ir atau Syu'ur yang artinya perasaan yang mendalam. Awal mula syair berasal dari Persia dan masuk ke Indonesia bersama dengan agama Islam.

Pengertian, Ciri - Ciri dan Jenis Syair

Kini syair mengalami banyak modifikasi seiring berkembangnya zaman sehingga menjadi khas melayu.

Berikut Ciri - Ciri Syair : 
  • Setiap bait terdiri atas empat baris
  • Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata
  • Bersajak a-a-a-a
  • Semua baris adalah isi
  • Bahasanya biasanya kiasan.

Macam - Macam Syair :

1. Syair Panji

Syair panji adalah syair yang menceritakan kejadian, keadaan ataupun orang - orang yang ada dalam istana.

Syair Panji Karya Abdul Muluk

Berhentilah kisah raja Hindustan
Tersebutlah pula suatu perkataan
Abdul Hamid Syah paduka sultan
Duduklah baginda bersuka-sukaan

Abdul Muluk putra baginda
Besarlah sudah bangsawan muda
Cantik menjelis usulnya syahda
Tiga belas tahun umurnya ada

Parasnya elok amat sempurna
Petah menjelis bijak laksana
Memberi hati bimbang gulana
Kasih kepadanya mulia dan hina

2. Syair Kiasan

Syair kiasan adalah syair yang berisi tentang perumpamaan terhadap suatu peristiwa tertentu. Contohnya : "seperti pungguk merindukan bulan" yang maknanya dalah tentang orang yang gagal dalam percintaan akibar perbedaan derajat atau pangkat.

Syair Burung Nuri Karya Sultan Badaroedin

Paksi Simbangan konon namanya
Cantik dan manis sekalian lakunya
Matanya intan cemerlang cahayanya
Paruhnya gemala tiada taranya

Terbangnya Simbangan berperi-peri
Lintas di Kampung Bayan Johari
Terlihatlah kepada putrinya Nuri
Mukanya cemerlang manis berseri

Simbangan mengerling ke atas geta
Samalah sama berjumpa mata
Berkobaran arwah leburlah cinta
Letih dan lesu rasa anggauta

3. Syair Romantis

Syair romantis adalah syair yang biasanya berisi tentang percintaan.

Syair Bidadari Lahir

Dengarlah kisah suatu riwayat
Raja di desa negeri Kembayat
Dikarang fakir dijadikan hikayat
Dibuatkan syair serta berniat

Adalah raja sebuah negeri
Sultan Agus bijak bestari
Asalnya baginda raja yang bahari
Melimpahkan pada dagang biaperi

Kabarnya orang empunya termasa
Baginda itulah raja perkasa
Tiadalah ia merasa susah
Entahlah kepada esok dan lusa.

4. Syair Sejarah

Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan suatu perstiwa, tokoh ataupun tempat yang bersejarah. Contohnya seperti peperangan, asal muasal dan lain - lain.

Syair Negaradipa

Bermula kisah kita mulai
Zaman dahulu zaman bahari
Asal mulanya sebuah negeri
Timbulnya kerajaan Raja di Candi

Kerajaan bernama Negara Dipa
Raja pertama Empu Jatmika
Putra tunggal Mangkubumi dengan Sitira
Asal Negeri Keling di Tanah Jawa

Mangkubumi saudagar kaya
Kerabat raja yang bijaksana
Berputera seorang elok rupanya
Empu Jatmika konon namanya

5. Syair Agama

Awal mula syair masuk ke Indonesia masuk ke Nusantara ialah bersama dengan masuknya Islam yang artinya syair agama banyak berkembang oleh agama Islam.

Syair agama dibagi menjadi empat yaitu :
  • Syair Sufi
  • Syair tentang ajaran Islam
  • Syair riwayat cerita nabi
  • Syair nasihat.
Syair Bertaubat

Janganlah engkau berbuat maksiat
Janganlah engkau berbuat jahat
Segeralah engkau bertaubat
Agar selamat dunia akhirat

Apabila engkau kesulitan
Dan menerima segala cobaan
Memohonlah kepada Tuhan
Pasti Tuhan mengabulkan

Jangan lupa kepadanya
Patuhilah perintahnya
Bertaubatlah kepadanya
Pasti Tuhan menerimanya

Syair - syair diatas hanya sepenggal jika kalian ingin membaca seluruhnya bisa mencari kembali di google...

Itulah sedikit ulasan mengenai Pengertian, Ciri - Ciri dan Jenis Syair. Semoga bermanfaat.